De kleine lettertjes / Algemene Voorwaarden (AV) Camping De Reenert

Voor het begrip huurwoning geldt: stacaravan, lodgechalet, stacaravan, kampeerplaats en andere of vergelijkbare accommodaties die door de camping worden aangeboden.

1. De accommodatieovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de huurwoning door de gast is gereserveerd en door de accommodatieverschaffer is bevestigd.

De accommodatieovereenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen indien de reservering van de huurwoning(en) niet schriftelijk is gedaan. Een toezegging van de accommodatieverschaffer is alleen bindend indien deze schriftelijk per post of per e-mail is gedaan. Ook de door eventuele boekingsplatformen verzonden bevestigingen/reserveringen/aanbiedingen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door het campingbedrijf zijn bevestigd.

2. Als de gast zich terugtrekt uit het contract, heeft de accommodatie in het algemeen recht op volledige vergoeding voor de contractueel overeengekomen service.

Het logiesbedrijf zal zich inspannen om de huurwoning(en) die door de terugtrekking uit het contract vrij zijn gekomen, anderszins te verhuren.

Als de huurobjecten die vanwege de terugtrekking niet door de gast worden gebruikt, aan iemand anders worden verhuurd, worden de resulterende verkopen gecrediteerd. Als de huurwoningen niet aan iemand anders worden verhuurd, kan het huisvestingsbedrijf de contractueel overeengekomen vergoeding eisen en de bespaarde kosten van het huisvestingsbedrijf forfaitair factureren.

Annuleringsvoorwaarden:

De forfaitaire inhoudingen:

– Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst 50% van de overeengekomen prijs

– – Bij latere annulering of no-show 100% van de overeengekomen prijs

De gereserveerde huurwoningen staan ​​op de dag van aankomst doorgaans vanaf 15.00 uur ter beschikking van de gast. De huurwoningen dienen op de dag van vertrek om 10.00 uur te zijn verlaten.

4. Met het accommodatiecontract verwerft de gast geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde huurwoningen. Indien geen huurobjecten ter beschikking kunnen worden gesteld aan de gast die een accommodatieovereenkomst heeft gesloten met de accommodatie, is de accommodatieverschaffer verplicht zich in te spannen om voor de gast een gelijkwaardige accommodatie te vinden.

5. Aankomst dient op de dag van aankomst uiterlijk om 18.00 uur plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, dient het logiesbedrijf hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Afwijkende afspraken hierover dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Indien een gast op de dag van aankomst niet op het afgesproken tijdstip arriveert, kan de accommodatieverschaffer de bestelde huurwoning(en) aan iemand anders verhuren.

6. De accommodatie is gerechtigd bij het sluiten van de accommodatieovereenkomst een aanbetaling van 25% van de overeengekomen prestatie te verlangen. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de geboekte aankomstdatum op onze rekening te staan.

Uitzonderingen hierop dienen schriftelijk te worden aangegeven.

7. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke omzetbelasting.

8. De prijzen vermeld in de online aanbiedingen en printproducten zijn inclusief de btw geldig op de datum van druk of creatie.

Prijswijzigingen voor boekingen met een doorlooptijd van meer dan een half jaar tussen de boeking en de dag van aankomst kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

9. Het accommodatiebedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment prijswijzigingen door te voeren.

10. Betaling van de dienst uit het logiescontract op rekening is alleen mogelijk op speciale afspraak.

11. Facturen van de accommodatie zijn direct opeisbaar na ontvangst van de factuur.

12. Bovenstaande voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op zowel individuele als groepsreizen.

13. Bovenstaande voorwaarden gelden ook voor campinggasten. De term kamer wordt vervangen door de term parkeerplaats.

Status: januari 2021

Luxemburgs recht is van toepassing. Druk-, weergave- en verzendfouten zijn voorbehouden.